ประเภทห้องพัก

บี. บี. แมนชั่น (B.B.Mansion) กระบี่ มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 4 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องมาตรฐาน พร้อมพัดลม (Standard Fan Room) บี. บี. แมนชั่น (B.B.Mansion)

ห้องมาตรฐาน พร้อมพัดลม (Standard Fan Room)

ห้องมาตรฐาน (Standard Room) บี. บี. แมนชั่น (B.B.Mansion)

ห้องมาตรฐาน (Standard Room)

ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด (Standard Double or Twin Room) บี. บี. แมนชั่น (B.B.Mansion)

ห้องมาตรฐาน เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด (Standard Double or Twin Room)

ห้องมาตรฐาน ขนาดใหญ่ (Standard Big Room) บี. บี. แมนชั่น (B.B.Mansion)

ห้องมาตรฐาน ขนาดใหญ่ (Standard Big Room)